. 
Politika
Udruženja građana,
nevladine organizacije
 
 
 

 

Nevladine organizacije (NVO), udruženja građana - SEVERNA MAKEDONIJA
www.adi.org.mk ADI | The Association for Democratic Initiatives | NGO in Gostivar
- The Association for Democratic Initiatives is a multiethnic non-
governmental organization
Gostivar

Makedonija

www.agtis.org.mk Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка АГТИС Прилеп Makedonija
www.all4fairtrials.org.mk
Сите за правично судење - Дома - коалиција „Сите за правично
судење“
Makedonija
www.amos.org.mk АМОС - Центар за човекови права од Битола Битола Makedonija
www.atamacedonia.org.mk Euro-Atlantic Council of Macedonia Makedonija
www.civicworld.org.mk
Civic World - building a society for all of its citizens; Resources
for NGOs in Macedonia
Makedonija
www.crpm.org.mk


Welcome to CRPM the N.1 Think Tank in Macedonia- CRPM is a
non-profit research and policy institute based in Skopje which
aims to produce practical, independent and timely analysis of
developments in ...
Makedonija


www.detstvo.org.mk
Detstvo - Stop Use Child Soldiers, Shelter for street children -
Children's hope; Learning democracy...
Makedonija
www.gocedelcev.com Macedonian Community in Göteborg - official site
www.idscs.org.mk
Institut za Demokratija Makedonija / Insitute for democracy Macedonia Makedonija
www.komspi.mk Комисија за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер / Комисијата се грижи за
спроведување на одредбите од Законот за слободен пристап до
информациите од јавен карактер; одлучува по жалби против
решението и заклучокот со кој имателот на информацијата го
одбил барањето за пристап до информации на барателите
Скопје Makedonija
www.lastrada.org.mk
Превенција на трговија со луѓе и директна поддршка на жртви
од трговија со луѓе
Makedonija
www.macedonians.co.uk Macedonian Community in the UK - official site  
www.makedonija.infoMacedonia for the Macedonians ; An examination of Macedonian issues including: independence of the Republic of Macedonia, annexation of Aegean Macedonia by Greece, annexation of Pirin Macedonia by Bulgaria, human rights violations against Macedonians, etc. Makedonijawww.makedonskisojuz.com Macedonian Community in Sweden - official site
www.mcgo.org.mk

Македонски центар за граѓанско образование - Македонскиот
центар за граѓанско образование е локална организација,
резултат на завршениот проект „Пат кон граѓанско општество“
Makedonija

www.mcms.org.mk

Македонски центар за меѓународна соработка - Страници на
МЦМС, здружение на граѓани со фокус на помош на
неразвиени подрачја и хуманитарна помош
Makedonija

www.mhc.org.mk MHCHR - Macedonian Helsinki Committe for Human Rights Makedonija
www.most.org.mk
Граѓанска асоцијација МОСТ - Развој на демократските институции Makedonija
www.nationalromacentrum.orgНационален Ромски Центар - Националниот Ромски Центар е
невладина организација која соработува со релевантни актери
и работи за активна партиципација и интеграција на Ромите,
засновувајќи ја својата работа на принципите на модерното
мултиетничко европско општество
Makedonijawww.ndc.org.mkНансен Дијалог Центар - НДЦ Скопје, невладина организација
која работи на полето на неформална едукација со политичари,
средношколци и локална самоуправа / Nansen Dialogue Center -
Macedonia - building, sustainable democratic community for all
citizens
СкопјеMakedonijawww.newbalkanpolitics.org.mk


Нова балканска политика - Нова балканска политика е прво
македонско електронско списание од областа на
општествените науки, што ќе покрива’ балкански теми и
прашања. Тоа ќе ги обработува, пред се, темите од
политичката теорија и меѓународните односи (демократија,
цивилно општество, безбедност, етно-политички конфликти,
сувереност, толеранција итн. ), кои се однесуваат на
Македонија и на Балканот во целина


Makedonija


www.polioplus.org.mk
Polio Plus - Movement Against Disability / Centar za napredni
komunikacii
Makedonija
www.som.org.mk
Специјална олимпијада Македонија - Невладина, непрофитна
организација

Makedonija
www.sozm.org.mk

СОЖМ Скопје - Сојуз на организациите на жените на
Македонија / Union of the Women's Organizations of Macedonia -
official site
Скопје Makedonija
www.sppmd.org.mk Council for Prevention of Juvenile Delinquency Makedonija

www.srbi.org.mk
СПОНА, Културно-информативни центар Срба у Републици
Македонији / Cultural and informational centre of Serbs ...
Скопје Makedonija
www.transparency.org.mk Транспарентност Македонија Makedonija
www.undp.org.mk


UNDP | THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | UNDP, the United Nations Development Programme, creates and supports partnerships to fight poverty and leads in advice, advocacy and resources to empower the poor Makedonija


www.womsvetinikole.org.mk


Организација на жени на Општина Свети Николе - Основната
мисија на Организацијата е да дејствува во правец на
унапредување на положбата на жените во сите сфери и работа
со деца, младинци и стари лица преку разни форми
Свети Николе


Makedonija


www.ycp.org.mk
Младински Совет Прилеп - Портфолио на Младински Совет од
Прилеп; Реализирани проекти, фото галерија, донатори.
Прилеп
Makedonija
www.zels.org.mk
Заедница на единиците на локална самоуправа на Република
Македон - ЗЕЛС е систем со две гранки составен од Домот на
градоначалниците и Домот на советите на општините. Домот на
градоначалниците е тело на Заедницата, кое по функција, се
состои од градоначалници од сите општини во Република
Македонија и градоначалникот на градот Скопје

Makedonija

Posetite i sledeće potkategorije i kategorije srodne ovoj:
Humanitarne organizacije
Ženske organizacije i NVO
Udruženja za zaštitu životinja
Ekologija, zaštita prirode
Organizacije Crvenog krsta
Političke stranke


 Svi linkovi u našoj bazi, osim Prijateljskih su privremeno i besplatno i redovno se zamenjuju.
Ukoliko želite da link ka Vašem sajtu ostane trajno u našoj bazi potrebno je da na stranicu Vašeg sajta
postavite link ili baner ka našem sajtu (naš baner-logo možete preuzeti sa naše stranice
"
Razmena linkova i banera" ). Posle naše provere link ka Vašem sajtu zadržaćemo u našoj bazi.
 Želite li da se i Vaš sajt nađe u našoj bazi? Popunite donja polja:

 


 


Firme Srbija