. 
Vesti iz rada sajta

Na ovoj stranici moći ćete da pronađete informacije o promenama na našem sajtu i planovima za njegovo unapređenje.

 

__________________________________________________________________________________________________


30. oktobar 2022.

- Nakon nekoliko letnjih meseci konačno je, većim delom završen posao čišćenja naše baze od neaktivnih linkova
(kojih je bilo preko 4000). U isto vreme u našu bazu je dodato novih 5000-6000 linkova.

Urađeno je brojanje linkova sajtova koji se nalaze u našoj bazi. Na dan 30. oktobar u našoj bazi se nalazi oko
26.100 različitih sajtova. Pošto se mnogi sajtovi nalaze u 2, 3 ili više rubrika tačnim brojanjem je utvrđeno da
u našoj bazi, na svim stranicama rubrika imamo oko 50.300 linkova sajtova sa opisima.

Trenutno radimo na završnom čišćenju baze a tokom novembra 2022. biće osvežene i preostale thumbnails-sličice
za sve sajtove u našoj bazi (poslednje osveženje bilo je urađeno 2018/2019-te god). Odmah nakon toga biće ažurirane i stranice sa thumbnails sličicama (tj. popunjene novim dodatnim linkovima u vidu sličica).

- U prvom delu 2023. godine planiramo unošenje oko ~10.000 dodatnih domaćih sajtova u našu bazu
koji su već duže vreme (2-3 godine) u obradi (među njima i većina linkova koji su prijavljeni za unos na naš sajt tokom prethodnih godina).

 

 

__________________________________________________________________________________________________9. april 2022.

- Tokom meseca aprila i maja 2022. godine naš sajt će biti očišćen od nekoliko hiljada neaktivnih linkova.
U isto vreme biće osvežene i thumbnails-sličice za skoro sve sajtove (poslednje osveženje bilo je urađeno 2018/2019-te god)

- Do kraja tekuće 2022. godine (a najverovatnije tokom jeseni) planiramo unošenje oko ~10.000 domaćih linkova
koji su već duže vreme (2-3 godine) u obradi (među njima i većina linkova koji su prijavljeni za unos na naš sajt tokom prethodnih godina). Odmah nakon toga biće ažurirane i stranice sa thumbnails sličicama (tj. popunjene novim dodatnim linkovima u vidu sličica).

 

 

__________________________________________________________________________________________________


 Vaše sugestije možete nam slati na naš email:
office@yumreza.info